Selecteer een pagina

De komst van een pup in uw gezin is een belangrijke gebeurtenis. Naast het bieden van een veilig, liefdevol huis is goede begeleiding voor nu en in de toekomst belangrijk. Iedere pup is uniek en heeft zijn eigen manieren van reageren.  Dat is onder andere afhankelijk van de genetische aanleg en prikkels uit de omgeving.

De methodiek waarmee wij werken is een positieve methode. Dat wil zeggen dat er geen druk en dwang of fysieke correcties toegepast worden. Het welzijn van de hond staat voorop. Het vinden van een goede balans om samen met de pup een mooie toekomst op de bouwen en de pup te leren kennen en begrijpen.

Tijdens de puppy cursus wordt de basis gelegd voor de voortgang van zijn of haar leven.    We beginnen met het aanleren van de elementaire opvoedingsoefeningen. Ook vertellen we theoretische zaken zoals – Hoe leert een hond? Hoe communiceert een hond? Hoe kan je bepaald gedrag beïnvloeden? Hoe kan je een hond “begrenzen” zonder fysiek te hoeven ingrijpen?
Maar natuurlijk besteden we door middel van speelse oefeningen ook aandacht aan de verdere socialisatie van uw pup. Uiteindelijk gaat het om communicatie, relatie en het leren begrijpen van bepaald gedrag, op een  beloningsgerichte manier in gezellige en ontspannen sfeer!