Selecteer een pagina

Disclaimer voor www.hondenschoolhattem.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.hondenschoolhattem.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Hondenschool Hattem. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hondenschool Hattem is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hondenschool Hattem.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hondenschool Hattem te mogen claimen of te veronderstellen.

Hondenschool Hattem streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Hondenschool Hattem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hondenschoolhattem.nl op deze pagina.

 

 

Cursus locatie:

Gapersweg 7
8051 SK Hattem

Correspondentie adres:

Hondenschool Hattem
t.a.v. Monique Crediet
Berkel 16
8051 HV Hattem

Meer weten?

E-mail: info@hondenschoolhattem.nl
Telefoon: 06 – 107 594 80

Kijk ook op onze social kanalen voor nieuws en foto’s van onze activiteiten!

           

Hondenschool Hattem 2024

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Privacy beleid

Webdesign Diesignloods.nl & Lankman ICT