9 juli was er een benefiet wedstrijd georganiseerd met als doel geld in te zamelen voor het Nederlands Kanker Fonds voor Dieren, zodat zij de financiële ruimte kunnen bieden aan de specialisten die zich bezig houden met onderzoek naar kanker bij Belgische Herdershonen.

Voor dit onderzoek is veel geld nodig, en zo is het idee ontstaan om voor de 2e keer benefietwestrijden Agility te organiseren. Op 9 juli 2011 was de aftrap van een reeks van drie wedstrijden. De eerste werd gehouden bij KC Noordoostpolder te Emmeloord. 4 cursisten hebben aan deze wedstrijd deel genomen om het goede doel te steunen. Allen hebben de wedstrijd zeer goed gelopen met het volgende resultaat.

 

Debutanten Large Spel
1e Shanti Thessa van Duinen Zwitserse Witte Herder

Debutanten Large Jumping
2e Shanti Thessa van Duinen Zwitserse Witte Herder

Open Klas Large Spel
2e Willow Monique Crediet Groenendaeler

Open Klas Large Vast Parcours
2e
 Willow Monique Crediet Groenendaeler

Open Medium Spel
1e Zoë Wendy v. Weeghel Labrador

Open Medium Jumping
1e
 Zoë Wendy v. Weeghel Labrador

Open Small Vast Parcours
2e Kayla Gerlinda Wensink Jack Russel Terrier

 

Share This
Follow Us